Doorson 500 | På den säkra sidan av elden

Automatiska brandskjutdörrar i brandklass EI60

EN-testade och CE-märkta

Brandautomatiska skjutdörrar från Doorson’s 500-serie kombinerar funktionerna för standard skjutöppning/stängning med brandskydd på ESCAPE och NON-ESCAPE vägar. Brandmotstånd EI30 och EI60 används för att separera brandsektorer och förhindra spridning av brand och värmestrålning från en sektor till en annan.

Dörrsystemen levereras som ett komplett system i brandklass EI30 eller EI60, EN-testade och CE-märkta.

Under normala förhållanden fungerar branddörren som en vanlig automatisk skjutdörr. Efter aktivering av ett brandlarm, förvandlas skjutdörren till en säkerhetsbarriär. Dörrbladen bildar en effektiv barriär mot rökgaser och flammor samt stoppar direkt värmestrålning och isolerar effektivt och förhindrar att brand och värmestrålning sprids till andra sidan.

 

Du kan välja mellan fasta branddörrar och branddörrar med integrerad utrymningsväg; 500 F, 500 EF och 500 EFS.

 

Nedan kan du läsa mer om de olika modellerna.

500 F

 

Branddörr med brandklass EI60 som fungerar som en standard automatisk skjutdörr.

 

Brandskjutdörr 500F fungerar som en vanlig automatisk skjutdörr och erbjuder en bekväm vardaglig passage genom dörren med en brandsäker förmåga som separerar de två brandsektorerna på icke-flyktvägar.

Den innehar brandklass EI30 eller EI60 vilket innebär att den är konstruerad för 30 eller 60 minuters brandmotstånd från båda sidor av dörren.

Vid nödsituation, brandlarm eller strömavbrott, stängs dörren automatiskt med hjälp av det mekaniska fjädersystemet och hålls stängd. Den stängda dörren står emot elden, vilket förhindrar att lågor och värme sprider sig från en sektor till en annan.

 

500 EF

 

Branddörr 500EF med brandklass EI60 och integrerad utrymningsväg. Vid nödsituation omvandlas skjutdörren till en slagdörr för säker evakuering.

 

Branddörren erbjuder en bekväm daglig passage in och ut med brandsäker förmåga, vilket separerar de två brandcellerna. Den innehar brandklass EI30 eller EI60 vilket innebär att den är konstruerad för 30 eller 60 minuters brandmotstånd från båda sidor av dörren.

Säker evakuering genom slagdörrsöppning

Vid nödsituation, brandlarm eller strömavbrott, stängs dörren med hjälp av det mekaniska fjädersystemet, vilket sedan på några sekunder omvandlas till en slagdörr. Trygg evakuering möjliggörs genom slagdörrsöppning, och den stänger sig sedan automatiskt.

En slagdörrsöppning möjliggörs i flyktriktningen genom att trycka på panikstången och skjuta på dörren. På motsatt sida av dörren, i räddningsriktningen, möjliggörs en svängöppning genom att trycka på dörrhandtaget och dra i dörren. Svängöppningen möjliggör en säker räddning av människor och varor ut ur farozonen. Vid en brandspridning skapar dörren en säker barriär som stoppar lågor och värme från att sprida sig till den säkra sidan.

500 EFS

 

Branddörr 500EFS med brandklass EI60 och integrerad utrymningsväg. Skjutdörren omvandlas, vid nödsituation, till en slagdörr för säker evakuering.

 

Branddörren erbjuder en bekväm daglig passage in och ut med brandsäker förmåga, vilket separerar de två brandcellerna. Den innehar brandklass EI30 eller EI60 vilket innebär att den är konstruerad för 30 eller 60 minuters brandmotstånd från båda sidor av dörren.

Säker evakuering genom slagdörrsöppning

Vid nödsituation, brandlarm eller strömavbrott, stängs dörren med hjälp av det mekaniska fjädersystemet, vilket sedan på några sekunder omvandlas till en slagdörr. Trygg evakuering möjliggörs genom slagdörrsöppning, och den stänger sig sedan automatiskt.

Till skillnad från 500 EF så har EFS ingen panikstång, flyktvägen öppnas istället genom att trycka direkt på dörren. På motsatt sida av dörren, i räddningsriktningen, öppnas dörren enkelt genom att dra i ett plant handtag.

Svängöppningen möjliggör en säker räddning av människor och varor ut ur farozonen. Vid en brandspridning skapar dörren en säker barriär som stoppar lågor och värme från att sprida sig till den säkra sidan.

Bilder

Video

Offertformulär

Fyll i offertformuläret så återkommer vi till dig!

*” anger obligatoriska fält

Namn*

Kontakt

Vill du veta mer om branddörrarna från Doorson? Hör av dig, vi hjälper dig gärna!

Försäljning

036-38 78 32

info.entrytech@mared.se

Referenscase

Läs gärna om vår kund Ramirent där vi har installerat en branddörr från Doorson.